Yeni Sürücü Belgeleri

Yeni Sürücü Belgeleri

ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNE KARŞILIKLARI

 A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,

A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,

B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,

C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,

D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,

E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,

E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,

F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,

G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi,

olarak değiştirilirler.